Istorijat Zmaj Jovine ulice

Zmaj Jovina ulica je kroz svoju istoriju dokazala da je možda i najvažnija ulica Novog Sada. Od samog nastanka pa sve do današnjih dana u ovoj ulici uvek su se nalazile brojne prodavnice ili kako se tada govorilo „Dućani“. ...
Pročitajte više